concern logo

Organisationsdiagnos

Första steget i en förbättringsprocess

För att företaget ska kunna förbättra sig är det viktigt att klarlägga vart det står i dag och vart det önskar att gå. En organisationsdiagnos beskriver nuläget och ger en helhetlig bild av hur företaget fungerar idag internt och i förhållande till viktiga intressenter i sin omvärld.

 

Resultat

En organisationsdiagnos är en process som:

  • Skapar klarhet om företagets nuläge i förhållande till strategiskt viktiga områden
  • Etablerar en gemensam förståelse och accept för företagets utvecklingsbehov
  • Producerar ett dokument som underlag för viktiga strategiska beslut.
  • Utvecklar ny unik insikt och kompetens om ledarskap, medarbetarskap och samarbete.
  • Mobiliserar och frigör de anställdas energi till förbättring

Personalen som arbetar i företaget har den bästa och den mesta kunskapen om hur företaget fungerar. Därför är det viktigt att de involveras i arbetet med att skapa en bild av dagens situation. I organisationsdiagnosprojektet är det företagets medarbetare som själva etablerar diagnosen med stöd av en extern projektledare.

 

Medarbetarna tar ett reellt ansvar i att påverkar kvaliteten på diagnosen eftersom de blir involverade och känner sig delaktiga i arbetsprocessen. Detta leder till att medarbetarna får ett starkt ägarskap till diagnosen samtidigt med att de får inspiration till att genomföra förbättringar i företaget.

 

Diagnosen blir genom denna arbetsmetodik ett mycket bra fundament för beslut om vad som ska implementeras i utvecklingsprocessen för att skapa förbättringar.

 

Synergieffekter

Concerns upplägg och arbetsform är utvecklat på basis av erfarenheter från ett flertal organisationsdiagnosprojekt som har varit vällyckade. Det som är viktiga och centrala synergieffekter i detta arbete är:

  • Medarbetarna som involveras får bl. a. ökad insikt och kompetens om:

-       Ledarskap

-       Hur konstruktivt samarbete etableras

-       Högpresterande team

-       Sammanhanget mellan mål, uppgifter, roller och ansvar

  • Medarbetarna blir inspirerade till att bidra aktivt i den vidare utvecklingen av företaget.

Tidsanvändning

Utifrån tidigare erfarenhet kan organisationsdiagnosen vara klar 2 – 3 veckor efter att samarbetsavtalet mellan uppdragsgivaren och den externa projektledaren är ingått.

 

Alla från företaget som har varit involverade i arbetat har då ett personligt ägarförhållande till organisationsdiagnosen och fått inspiration till att förbättra företaget.

 

Ta kontakt för ytterligare information.