concern logo

LEAN med GLÖD

Ett träningsprogram för ledare som vill lära mer om hur frigöra potentialen i lean-processer.

 

Lean är ett verktyg som används inom industrin i hela världen. I LEAN med GLÖD! får du som deltagare en större och djupare förståelse för lean som verktyg och som filosofi. Det ger dig energi och inspiration till att använda det i vardagen. Lean med GLÖD har en unik träningsform som ger en exklusiv kompetens för ledare som vill vara i framkant.


Lean med GLÖD har följande mål

LEAN med GLÖD ger dig ökad kompetens på individ-, team- och organisationsnivå inom följande områden:

  • Hur bygga en gemensam ledarskapskultur baserad på gemensamma samarbetsvärderingar, mål och ledarkriterier som förstärker lagandan och förmågan att samhandla i företaget.
  • En djupare förståelse för filosofin som ligger till grund för lean förankrad i ”The Toyota Way” och ”Toyota Production System”.
  • Hur bygga en företagskultur som förstärker implementeringen av lean verktyg.
  • Hur skapa högpresterande team som tar tillvara den samlade kompetensen för att kunna arbeta effektivt med kvalitet.
  • Växa som människa som för att kunna utvecklas som ledare och som kulturbyggare.

 

LEAN med GLÖD! tar utgångspunkt i erfarenheterna från genomföringen av ledarträningsprogrammet GLÖD och i lean filosofin. LEAN med GLÖD genomfördes i perioden september 2011 – mars 2012 med deltagare från Norsk industri. Deltagarna utvärderade LEAN med GLØD skriftligt på den avslutande samlingen. Deltagarnas utvärdering är på ett bra sätt sammanfattat i följande citat;

 

 

” Ledere, dette må dere ikke gå glipp av. Får dere muligheten til å være med på dette så er det bare å ta den. Dere kommer å få en hel annen innsyn på masse forskjellige ting. Dere kommer å merke at dere kommer å få frigjort masse energi og positivitet som dere kan bruke på jobb ev. hjemme. Og masse nyttig kunnskap om hvordan jobbe med Lean.”

Tommy Bratvold, Gera Technology AS

 

”Den som ikke vil ha stor nytte av å delta på dette er ikke født ennå. Dette er dynamitt for personlig- og lederutvikling. På mer enn 20 år som mellomleder i industrien så er dette til nå det mest lærerike jeg har deltatt på!”

Per Børrud, Hydro Aluminium


”Dette kurset bør alle ledere med ambisjoner ha. Meget lærerikt og man blir kjent med mange dyktige kollegaer fra andre bedrifter. ”

Lars R Kokkim, Maarud AS

 

”Et meget bra og inspirerende kurs. Burde vært obligatorisk for alle mellomledere.”

Tor Arne Voll, Mapei AS

 

 

 

Ta kontakt för mer information.