concern logo

Concerns individuella coachingprogram

Växa som människa och utvecklas som ledare

Ett program för människor som vill ta ett nytt steg i sin personliga utveckling.

 

Concerns individuella coachingprogram vänder sig i huvudsak till 3 målgrupper.

 

Den första är människor som trivs med sitt arbete och på sin arbetsplats.  De har i dag en chefsbefattning och har nu kommit de till en punkt när de vill ta ett nytt steg i sin personliga utveckling. De vill lära sig mer om sig själv och om sitt eget ledarskap. Med denna utgångspunkt ser de fördelarna med att delta i ett individuellt coachingprogram.

 

Den andra är ledare som är sönder stressade eller som har varit utbrända. Ledare som nu vill komma tillbaka till arbetslivet. Men denna gång med en större medvetenhet och ett bättre självförtroende än tidigare. För att undvika att ännu en gång gå in i ett destruktivt mönster och bli utbränd. Därför vill de delta i ett individuellt coachingprogram.

 

Den tredje är människor som har hamnat i en ny och svår situation. De har för första gången mött motgång, en livskris. De har behov av stöd för att staka ut en ny kurs och komma tillbaka till livet. Att delta i ett individuellt coachingprogram blir ett viktigt stöd för att komma ur krisen och vidare i livet.

 

Även om behoven är olika upplever människor det som värdefullt att få delta i ett skräddarsytt individuellt coachingprogram. De uppskattar att äntligen få ha sina egna behov i fokus och få fyllt på sina batterier. Det som är gemensamt för alla är viljan att avslöja sig själv för sig själv.

 

Concerns individuella coachingprogram bidrar till att deltagaren:

  • Får djupare självinsikt och ökad självkännedom.
  • Får mer energi och kontakt med mer av sin egen livskraft.
  • Blir bättre i att kommunicera och bygga tillitsfulla relationer till andra människor.
  • Blir mer medveten om hur hantera utmaningar i vardagen som människa och som ledare.

 

Ta kontakt för ytterligare information.