concern logo

LEAN med GLÖD

Ett träningsprogram för ledare som vill lära mer om hur frigöra potentialen i lean-processer.

Läs mer...

Organisationsdiagnos

Första steget i en förbättringsprocess

För att företaget ska kunna förbättra sig är det viktigt att klarlägga vart det står i dag och vart det önskar att gå. En organisationsdiagnos beskriver nuläget och ger en helhetlig bild av hur företaget fungerar idag internt och i förhållande till viktiga intressenter i sin omvärld.

Läs mer...

Concerns individuella coachingprogram

Växa som människa och utvecklas som ledare

Ett program för människor som vill ta ett nytt steg i sin personliga utveckling.

Läs mer...

GLÖD

Mobilisering till bättre resultat

GLÖD (Goda Ledare Önskar Delaktighet) är ett träningsprogram som utvecklar dig som ledare. Du kommer att bli bättre känt med dig själv som ledare och lära att använda nya ledarverktyg. Du vill få ny energi och bli mer medveten hanteringen av ledarrollen i det dagliga.

Läs mer...