concern logo

Historien

Vi träffades 1986 i Den norske Creditbanken. Vårt samarbete tog olika former under åren. Vi etablerade Concern 1998 som ett partnerskap.

 

Vi valde namnet Concern. Som för oss betyder och som vi står för; ”Vi bryr oss…om kunden!” Detta är också basen för de värderingar vi står för.

 

 

 

Vision

Vår vision är:

 

”Working with people for a better world”.

 

Dagligen ser vi att det finns en obalans, i människor, i team och i organisationer. Vi är också medvetna om att det finns en obalans på global nivå. Vi vill ta vårt ansvar där vi är för att bidra till att utveckla en värld som det också i framtiden är spännande och givande att leva i, också för våra barn och för deras.

 

Kärnverksamhet

Med utgångspunkt i detta är vår ”Kärnverksamhet”:

 

”Att träna människor, team och företag att frigöra och utnyttja mer av sin fulla potential”.

 

Vi möter dagligen människor som har mycket mer i sig än vad de har tillgång till. Vi ser också vilken glädje, inspiration och kraft som frigörs när de får mer tillgång till sin egen potential. Vi ser också att sättet som ledarskap, medarbetarskap och samarbete utövas på idag hindrar människor att komma i kontakt med mer av sin egen potential. Därför har vi fokus på att träna ledare i att utöva ett nytt ledarskap.

 

Partners

Hans E. Anonsen och Stefan Ivansson partners i Concern DA.

 

Concern eftersträvar att ge kunden vad som förväntas…samt lite till. Vilket betyder att vi önskar att lägga till vår kvalitet som kunden ska uppleva ger ett mervärde. Concern får i huvudsak sina kunder genom rekommendationer. Skälet till detta är att med hög kvalitet på vår leverans får vi nöjda kunder och möjlighet för nya uppdrag.