concern logo

Gästrike Återvinnare

Stefan har samarbetat med Gästrike Återvinnare (GÅ) sedan 2007. Det har varit fokus på att vidareutveckla den interna ledarkompetensen och samarbetsförmågan. Det har varit så positivt att GÅ nu väljer att fortsätta samarbete med Stefan. Under 2011 - 2012 deltar därför arbetsledarna på Concerns arbetsledarträning - LTA.

 

Gästrike Återvinnare – Ett kommunalt bolag i utveckling

Gästrike Återvinnare (GÅ) ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. GÅ ger service åt 154 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

GÅ är ett kommunalförbund. Enkelt uttryckt kan man säga att GÅ fungerar som en kommun, som finns över en större yta, som endast sysslar med en fråga - nämligen avfall.

GÅ fungerar i en framtidsbranch. Av alla behov på global nivå är avfallshantering ett av de största. GÅ ligger i framkant och söker hela tiden nya lösningar för att hantera uppdraget. Detta har varit så framgångsrikt att besöken nationellt och internationellt bara ökar.

 

 

Gästrike Återvinnare (GÅ) kärnverksamhet är hushållsavfall. GÅ:s fullmäktige har beslutat om följande 3 målområden:

  • Förebygga avfall
  • Säkra hanteringen av farligt avfall samt
  • Ta tillvara avfall som en resurs.

 

Detta tillsammans med en ökad konkurrens från den privata marknaden de senare åren ökar behovet för genomföringen av ett internt förbättringsarbete. I det interna förbättringsarbetet har GÅ valt Stefan Ivansson, Concern DA, som externt stöd i sitt interna förbättringsarbete. Samarbetet har varat sedan 2007. Det har handlat om att utveckla och förstärka ledarskapskompetensen och samarbetsförmågan hos ledare och medarbetare för att uppnå uppdraget.

 

För att GÅ ska kunna ta nya steg, skapa nya metoder och arbetsformer för att kunna hantera avfallet på ett miljövänligt och effektivt sätt behövs kunniga och engagerade medarbetare. Det är i detta perspektiv som GÅ satsar på att vidareutveckla ledare och medarbetare internt och bygga en kultur som gör att flest möjlig är med och bygger organisationen. Att de anställda är med och bidrar till att skapa en framgångsrik arbetsform.

 

Detta utgör fundamentet i samarbetet med Concern.

 

Ledarträning för Arbetsledarna - LTA

GÅ står inför stora utmaningar. Det är i huvudsak lokala behov som ska hanteras men framtiden kan också ha med sig globala behov och utmaningar. För att stå stark i konkurrensen och i att möta nya behov satsar GÅ på att vidareutveckla medarbetarna. Ett naturligt steg är att bygga upp arbetsledarnas kompetens i att vara ledare i en näring i utveckling. Detta skapar energi hos ledarna och hos medarbetarna.

 

 

En utvärdering av samarbetet

Stefan har genomfört uppdrag för flera av GÅ:s enheter. Här presenterar enhetscheferna hur de har upplevt sitt samarbete med Stefan.

 

 

Enhetschef Emil Lindbom

Samarbetet har haft fokus på behov i driftsenheten och har involverat ett 30-tal renhållningsmedarbetare.

 

 

Hur kom du i kontakt med Stefan första gången?

Jag kom i kontakt med Stefan första gången genom en teambuildings aktivitet i vår ledningsgrupp där jag nyligen börjat arbeta, vi var några nya i ledningsgruppen och behövde lite hjälp med en ”nystart”.


Hur har du upplevt samarbetet med Stefan?

Stefan är oerhört lätt att arbeta han har en förmåga att snabbt läsa in gruppen och ser vad som man kan behöva hjälp med, Stefan arbetar på ett sätt som gör så att deltagarna själva lockar fram svaren på de frågeställningar som finns och hjälper deltagarna att hitta sätt att komma framåt i processen.

 

Vilket värde har samarbetet med Stefan haft för dig och för GÅ?

I Stefan har jag både fått hjälp i min yrkesroll och hjälp i arbetet med min grupp, jag har även i Stefan fått en fin vän.

 

Hur har du upplevt Stefans sätt att arbeta, hans arbetsform?

Stefan utstrålar lugn och kontroll, har en förmåga att läsa igenom en människa, Stefan arbetar med mycket bilder som visar möjligheter/problem på ett pedagogiskt sätt. (ej ppt)

 

Vad vill du säga till nya potentiella kunder till Stefan?

Grattis till ett bra val av konsult, vi har haft mycket nytta av Stefan i vårt arbete med ledar- och medarbetarskap.

 

 

Enhetschef Per Sundström

Samarbetet har haft fokus på behov i kundservice enheten och har involverat ca. 8 - 10 kvinnliga medarbetare.

 

 

Hur har du upplevt samarbetet med Stefan?

 

Mitt första spontana svar är öppenhet, ärlighet och att människan/individen blir placerad i centrum. Stefan har ett sätt som får både individen och gruppen att se möjligheter och att känna sig viktiga.

 

 

Vad har du lärt av att samarbeta med Stefan?

Samarbetet med Stefan har fått mig att inse att varje individ är unik och har något att specifikt tillföra. Detta har fått till följd att arbetsgruppen har presterat mer utan tillföra några extra resurser.

 

Hur har du upplevt Stefans sätt att arbeta, hans arbetsform?

Stefan är eftertänksam, lugn och ett naturligt intresse för varje situation och individ som inte går att ta miste på. Detta tillsammans med ett strukturerat och målinriktat arbetssätt ger ett fantastiskt bra resultat. Ibland har jag inte sett resultatet förrän det varit så uppenbart att det nästan blir pinsamt.

 

Vad vill du säga till nya potentiella kunder till Stefan?

Oavsett vad orsaken till att du anlitar Stefan är så kommer du att få ett resultat som du är nöjd med. Resultatet kanske inte alltid är det du räknat med utan en dimension större.

 

 

Enhetschef Per-Olof Hallberg

Uppdraget har haft fokus på marknads enheten och har involverat ett 10-tals personer.

 

 

Hur kom du i kontakt med Stefan första gången?

I samband med avslutet av ett stort projekt så var Stefan med på avslutningen av projektet.

 

Hur har du upplevt samarbetet med Stefan?

Ett mycket givande samarbete som pågått i flera år har han bidragit till att vi inom vår enhet arbetat tydligt med ledarskap, medarbetarskap och delegeringsprocesser. Dessutom har Stefan både på ett personligt och individuellt plan bidragit till min utveckling.

 

Vilket värde har samarbetet med Stefan haft för dig och för GÅ?

Genom sin eftertänksamhet, lugna och analytiska förmåga har han fångat styrkor, svagheter, möjligheter och problem som vi som organisation kan arbeta vidare med. Han har påverkat mig i mitt ledarskap och även tillfört mig erfarenheter som jag använder privat.

 

Vad har du lärt av att samarbeta med Stefan?

Att ta fram mina medarbetares styrkor och använda mina styrkor som ledare.

 

Hur har du upplevt Stefans sätt att arbeta, hans arbetsform?

Det har varit enkelt att arbeta med Stefan, då vi haft tydliga syften och mål med vårt samarbete. Hans lugna och eftertänksamma sätt gör att jag (vi) sänker vårt annars upp speedade tempo och kommer in i en analyserande fas.

 

Vad vill du säga till nya potentiella kunder till Stefan?

Ta gärna kontakt med Stefan, han kan tillföra en organisation, medarbetare eller ledare nya perspektiv på många plan.

 

Gästrike Återvinnare (GÅ) är ett kommunalt bolag där kärnverksamheten är att ansvara för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Företaget ger service åt 154 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.