concern logo
Lennart Palm

Lennarth Palm,regiondirektör för
Servera Region Sydöst

Lennarth Palm

 


Servera Sydöst har länge varit en framgångsrik organisation, med tillväxt och god lönsamhet. Men marknaden växer och kraven ökar på ledare och personal. När Concerns träningsprogram tagit sin början uppnåddes på kort tid tydligt mätbara resultat i såväl personalenkäter som resultaträkning. Framför allt rustades organisationen för att klara framtida utmaningar.

 

-Vi fastnade för Concern eftersom de var engagerade och annorlunda, och för att de utgick från oss som organisation i stället för att köra någon slags standardutbildning.

 

Så sammanfattar Lennarth Palm, regiondirektör för Servera Region Sydöst, orsakerna till att han valde Concern.

 

-Vi ville lyfta kompetensnivån överlag bland våra 30 chefer och samtidigt uppnå en större samsyn på regionen. Den bakomliggande orsaken är att branschen växer och utmaningarna ständigt ökar, berättar Lennarth.

 

 

Tilltalades av bredden
Via en öppen workshop, på tema ”Den nya människan i organisationen”, kom medarbetare i Lennarths stab i kontakt med Concern. Detta ledde sedan till ett möte med Stefan och samtal kring ledarutveckling och vad som skulle kunna vara Concerns bidrag till Servera Region Sydöst. Efter en intern workshop tände Servera på alla cylindrar.

 

-Jag och Stefan var direkt på samma våglängd - inte minst på grund av vårt gemensamma idrottsintresse. Jag tilltalades också av Concerns bredd, med Hans som före detta toppchef och Kjell med sin långa erfarenhet som konsult och terapeut, förklarar Lennarth.

 

Efter ytterligare workshops där målsättningen och formen för samarbetet successivt arbetades fram satte de igång på allvar.

 

 

Samtal i olika konstellationer
Utvecklingsprogrammet omfattade allt från gruppövningar, i olika konstellationer, till enskilda samtal med varje chef.

 

-Det här har varit så oerhört positivt och man har känt att alla vuxit - som människor och som ledare. Resultatet från våra medarbetarundersökningar säger egentligen allt. Efter Concerns insats hade medelbetyget ökat från 63/100 till hela 86/100 - och då fick många av cheferna full pott, säger Lennarth.

 

Han berättar också om hur hans eget arbete underlättats, i och med att problem kan löses längre ned i organisationen, och hur det visat sig att flera av cheferna hade potential för större uppgifter.

 

-Förståelsen för kärnverksamheten och helheten har ökat avsevärt. Med det kommer också självförtroendet att ta egna initiativ och inspirera medarbetarna, berättar han.

 

 

Nettomarginalen ökar
Även i resultaträkningen syns spåren av samarbetet med Concern.

-Jag vill inte gå ut med några siffror, men nettomarginalen har ökat, utan tvekan. Och det trots de kostnader vi haft i och med den här satsningen på ledarutveckling, konstaterar Lennarth och tillägger:

 

-Vilket egentligen inte kom som en överraskning, för vi gör inget om det inte syns på ”sista raden”, så krass är jag…

 

Från start till mål har samarbetet med Concern präglats av tydlighet, trygghet och ett stort personligt förtroende, säger Lennarth.

 

-Jag var också väldigt bekväm med upplägget, där projektet leddes av en grupp bestående av Concern samt folk ur min egen stab. På så sätt integrerades programmet helt och hållet i just vår verksamhet, menar han.

 

 

En tillfredsställande resa
För ledningsgruppen sattes ett särskilt program ihop, så att de nio avdelningscheferna skulle lära känna varandra bättre och inte minst lära sig att se till varandras intressen, med organisationens bästa för ögonen.

 

-Det har varit en härlig och väldigt tillfredsställande resa, om än jobbig ibland, exempelvis när man ska öva på att ge feedback. Men det är ju som när man tränar fysiskt: det är svettigt under tiden, men efteråt känns det bättre - och på sikt blir man väldigt duktig.

 

Och för en idrottsintresserad person som Lennarth Palm är ju inte det något konstigt.

 

 

Och så här blev resultatet:

 • Färre reklamationer
 • Lägre svinn
 • Högre bruttovinst
 • Bättre flyt
 • Bättre samarbete längre ut i organisationen
 • Fallande sjukfrånvaro/bra trend
 • Betydligt minskad övertid
 • Lägre kostnader i lager
 • Korrektare lagersaldo
 • Tryggare ledare, rakare/stoltare
 • Insikt om att man inte ska vara ledare
 • Tydlighet i ”linjen”
 • Ökad medvetenhet om ledarskap/chefskap
 • Viktigt med träning/match och reflektion/handling
 • Värdet av kvalitetsökning genom att arbeta tillsammans
 • Ta upp och bearbeta konflikter
 • Mod till att stå upp och tala inför grupp
 • Ledarna har lärt känna varandras funktioner
 • Frågor blir lösta långt ut i organisatoinen
 • Insikten om kraften i en samlad chefsgrupp
 • Större tillhörighet till regionen
 • Satelliterna har kommit närmare centrum
 • Större ansvarstagande
 • Större innsikt om ”IDA” = involvering, delaktighet, ansvar
 • Vi har leverat vad vi har lovat – och lite till
 • Arbetsglädje – syns och känns
 • Flera funktioner har lyft sig = vi får en mera mogen diskussion
 • Bättre på att ställa krav på varandra = tydligare
 • Gemensamma mål
 • Ökad insikt och förståelse för varandras roller och ansvar
 • Arbetsplatsträffar – att vi har dem och med bättre struktur
 • Säljkontorens morgonmöte (och andra möten) – vi tar varandras samtal
 • Gemensamma kundbesök = kundvård (t ex sälj och transport)
 • Som medarbetare känner jag att jag vill ge ”det lilla extra”
 • Viktigt att min överlämning (av jobb) blir bra till nästa medarbetare (del i kedjan)

 

 

Fakta om Servera

Servera är marknadsledande restauranggrossist och helägt dotterbolag till Axel Johnson AB som ger restauranger och storkök i hela Sverige en heltäckande lösning. Sortimentet omfattar livsmedel - torrvaror, färskvaror (kött & chark, frukt & grönt, ost & mejeri) och frysvaror, drycker, utrustning, papper, hygien- och rengöringsartiklar. Antal kunder är ca 13 000 och antal årsanställda är ca 1 1000 personer. Servera har 27 000 artiklar varar 12 000 i lager.

 

 

Så här jobbade Concern med Servera:

En ledarträning för 32 personer skapades och genomfördes under en tvåårsperiod.
Ledarträningen omfattade totalt 19 utbildningsdagar. Samlingarna genomfördes på individ-, team- och chefsgruppnivå.