concern logo

Konsekvenser av att träna 35 ledare

Deltagarnas upplevelser

 • Färre reklamationer
 • mindre svinn
 • Bättre flyt i arbetet
 • Bättre samarbete längre ut i organisationen
 • Reducerad sjukfrånvaro och en bra trend
 • Lägre lagerkostnader
 • Riktigare lagersaldo
 • Tryggare ledare, tydligare/stoltare
 • Erkänna att jag inte ska vara ledare
 • Tydlighet i ”linjen”
 • Økt bevissthet om lederskap og sjefskap
 • Viktig med å forstå forholdet mellom trening/”daglig match” og refleksjon/handlinger
 • Verdien av kvalitetsøkninger gjennom å samarbeide
 • Ta opp å bearbeide konflikter
 • Mot til å stå opp og tale i forsamlinger
 • Lederne har lært å kjenne hverandres ansvarsområder
 • Utfordringer og problemer blir løst lengre ute i organisasjonen
 • Større identifikasjon med regionen
 • Satellittene er kommet nærmere sentrum
 • Tar mer ansvar
 • Vi har levert hva vi har lovet - og litt til
 • Arbeidsglede - syns og kjennes
 • Dyktigere til å stille krav på hverandre = tydeligere
 • Vi har fått felles mål som alle forstår og aksepterer
 • Økt innsikt og forståelse for hverandres roller og ansvar
 • Salgskontoret morgen møte og andre møter – vi støtter hverandre i disse møtene
 • Kundebesøk hvor flere funksjoner deltar for eksempel salg og transport
 • Som medarbeider kjenner jeg at jeg ønsker å gi det lille ekstra
 • Viktig at overlevering av det jeg har gjort blir god til neste mann i produksjonskjeden