concern logo
Ole Petter Bernhus

Personlig erfarenhet

Ole Petter Bernhus sätter här ord på sina erfarenheter av att samarbeta med Concern.

 

Jag har haft glädjen av att "jobba" med Hans och Concern sedan 2006, på team-, ledar- och på individnivå. Detta har i korta ordalag lärt mig att nästan allt livet är upp till mig själv. Jag känner att jag har utvecklat förmågan att reflektera och observera hur mina handlingar påverkar andra och hur jag påverkar min omgivning.


Jag har lärt att se sammanhang och ökad min insikt om hur relationer mellan människor fungerar, både positivt och negativt. Vad vi skapar är ett resultat av dessa relationer, och för att skapa goda relationer och lägga till rätta för för goda och trygga arenaer att prestera på, behöver jag starta med mig själv. Detta kräver att jag lägger mitt ego till sidan, min egen "agenda" och att jag försöker se helheten och sammanhang. Detta behöver inte gå på kompromiss med mina ambitioner, jag vill hellre säga det motsatta. Jag är mer medveten om mitt eget potential nu, och det ger mig den tryggheten som gör det lättare att vara ärlig, konstruktiv och bidra till utveckling av Schjærven. Jag upplever att jag har fått ytterligare ett "ben" att stå på.

 

För mig gäller detta oberoende av situationen. Om det är på jobb eller i förbindelse med fritid, vänner och familj.

 

 

Concerns geniala arbetsprocess

Arbetsprocessen med Concern har också lärt mig hur viktigt det är att träna för att bli duktig. Om du håller på med idrott är detta en självklarhet! i hektisk arbetsvardag är det liten tid till att träna på det vi ska vara bra på. Samlingarna, ute av huset, med Concern är en mycket bra arena för detta! När det gäller själva metoden eller processen vill jag kort säga att den är lika enkel som genial. Den bygger på hur vi människor fungerar, speciellt i relation till varandra på teamnivå när vt tränar tillsammans. Jag vill ändå påstå att grundlaget för succé uppstår genom den insikt du får runt din egen person och situation på individnivå! Jag tror att detta är ett viktigt "fundament" för att lyckas på med team och organisationsnivå.

 

Jag använde nog en del tid på att förstå processen och för att se helheten, men när jag först förstår känns det lite som att cykla. Metoden med att kartlägga dagens situation, önskad situation i framtiden (mål) och vad som krävs av handlingar och aktiviteter för att komma dit är på många sätt ganska logisk, men för mig är nyckeln i processen med att nå önskade resultat, att se till att alla deltar i processen. Detta ger ökad klarhet om situationen och helheten för alla deltagarna utöver att all känner ett ägarskap till resultatet och "vägen "vidare". Förutom detta är det otroligt hur mycket energi och inspiration en sådan samling frigör - FÖRE vardagen i arbetet träffar dig i huvudet.

 

Denna energien är det viktigt att nyttiggöra sig, min erfarenhet är därför att det är viktigt att ha lagt en plan för hur man följer upp processen i efterkant FÖRE man startar med ett sådant här träningsprogram. Detta bör inte kräva mycket, men att bli medveten och ansvarig på individnivå, speciellt hos ledare och medarbetare, för att skapa tid och en arena för detta i arbetsvardagen.

 

 

Användning av min insikt idag

Jag har själv vid flera anledningar använt "metoderna" till Concern, och det med mycket bra resultat. Jag kände att det var ett stort steg att ta på sig ett sådant ansvar, men med det grundlaget från Hans och Stefan kände jag mig trygg nog till att "hoppa i det". Med en stor portion ödmjukhet har "inlärningskurvan" varit stigande och mycket inspirerande. Jag känner att jag har lärt mycket om mig själv och om andra och om  relationer. Jag är fortfarande en novis i detta sammanhang, men för mig är detta en "livsriktning" och ger en röd tråd som vill följa mig både som ledare och som människa.

 

 

Min rekommendation

Som ni förstår är jag en stark anhängare av arbetsmetoderna till Concern, och jag vill rekommendera alla som önskar att ta kontakt med Hans och Stefan. Antingen du  önskar att utveckla dig själv, ditt företag eller din avdelning. För mig är detta både framtidens ledarskap och organisationsutveckling.

 

Lycka till för alla er som hoppar idet och tack till Hans, Stefan och Kjell.