concern logo

Schjærven Reklamebyrå

Schjærven etablerades 1962 och är i dag en av Norges största reklambyråer. Byrån arbetar med interaktiv kommunikation och masskommunikation och producerade förra året bland annat 650 reklamfilmer, både till mindre företag och till stora kampanjer som visas över hela Norge. Schjærven har närmare 100 anställda.

 

 

Så här arbetade Concern med Schjærven:


  • Ledningsgruppen på åtta personer fick fyra omgångar med teamcoaching.
  • Medlemmarna i ledningsgruppen fick två individuella coachingar var.
  • Alla anställda – närmare ett hundratal – fick coaching tre gånger, under sammanlagt tre dagar. De tränade på att samarbeta över avdelningsgränserna.
  • De sju avdelningarna fick teamcoaching under 1,5 dag då de arbetade med att tydliggöra varje avdelnings specifika kärnverksamhet, mål, roll och ansvar.
  • Tre av teamen fick coaching under 1,5 dag då de arbetade med att sätta upp mål för arbetet mot kunder samt att tydliggöra viktiga uppdrag och rutiner, vilket gav medarbetare från de olika avdelningar träning i att samarbeta över avdelningsgränserna.
  • Styrelsen för hela Schjærven fick en dag med teamcoaching.
  • Träningsprogrammet pågick i 15 månader.