concern logo

PGA of Norway

En organisation för tränare och proffs


PGA of Norway är en medlemsorganisation med två målgrupper: Den ena är golfproffs som spelar golf för sitt levebröd. Den andra är golftränare som arbetar på en golfbana med att ge medlemmar kurs, instruktion och undervisning i golf. Alla PGA organisationer i respektive land är i sin tur anslutna till PGA R&A som finns i Skottland.

 

 

Så här arbetade Concern med PGA of Norway

 

Utvecklingsarbetet startade med att etablera en en gemensam förståelse för hur situationen just nu såg ut internt i PGA Norway. Detta fick medlemmarna själva arbeta fram under Concerns ledning. I PGA of Norway var detta en nyckel till stor kreativitet och utveckling. Resultatet skickades ut på remiss till samtliga medlemmar i PGA of Norway med syftet att involvera fler medlemmar i processen, vilket skedde.

Totalt engagerade sig en tredjedel av totalt ca 80 tränare. Mål på kort sikt och på lång sikt utarbetades och en handlingsplan togs fram.

 

Läs mer om erfarenheterna från Trond Baardseng - President i PGA of Norway och Gunnar Husveg - Utbildningsansvarig i PGA of Norway.