concern logo
Håkon Dahl

Haakon H Dahl

Min roll och situationen för OnSite Solutions AS

Jag hade som styrelseordförande i OnSite Solutions AS glädjen av att hyra in och samarbeta med Hans E Anonsen i perioden från maj 2008 till juli 2009. Han blev inhyrd som VD för att förbättra arbetsprocesser, försäljning och den tekniska utvecklingen i bolaget. Då han tillträdde blev bolaget drivet från dag till dag, utan konkreta planer och målsättningar.

 

Samarbete

Under kort tid upparbetade Hans E Anonsen tilliten från anställda och från styrelsen. Det blev tidigt klart att han arbetade med planmässiga målsättningar för bolaget. Målsättningarna utarbetades i samarbete med de anställda och presenterades för och godkändes av styrelsen.

 

Det blev i perioden arbetat målstyrt med att ändra arbetsmoralen, koncentration om avtalade arbetsuppgifter och kontinuerlig anpassning av målsättningar för att ta tillvara aktionärernas investeringar.

 

Rekommendation

Hans engagement blev förlängt med 3 månader i taget, fram till den 1 juli 2009. Det är ingen tvivel för mig som styrelseordförande, att han var den viktigaste orsaken till att OnSite Solutions AS kom ut av perioden 2008 / 2009 som ett aktivt bolag.

 

Metoderna och erfarenheten som han tog med sig blev använt dagligen i OnSite Solutions AS, och kan med fördel användas i andra bolag som har behov för nya impulser.

 

 

Haakon Hofgaard Dahl

  • Styrelseordförande för OnSite Solutions AS, från 2006 till 2010.
  • Anställd i IBM i 33 år. Har haft anställningar nationellt och internationellt, bland annat som:
  • Business Executive - IBM Norge 1990 till 1995
  • General Manager - IBM Slovakia 1995 till 1997
  • General Manager - Asia and East Europe 1997 till 1998.
  • Pensionerad som Director for Business Development IBM Norge December 2008.