concern logo
Anders Thellberg

Anders Thelberg,
projektansvarig för
Norges golfförbund

Norges Golfförbund

Concern skriver norsk golfhistoria

För tolv år sedan tillhörde Norge det definitiva B-laget i golf. Nu har landet lyckats producera både världs- och europamästare. Hur kommer sig detta uppsving? Ett av svaren är att Concern tillsammans med Norges golfförbund har skapat ett unikt träningsprogram, där både spelare och tränare sopar mattan med sina motståndare.


- När jag anlitade Stefan för att dra igång ett spelarutvecklingsprogram hade jag ingen aning om att det skulle bli så här stort - men det har ju haft en enorm genomslagskraft, berättar Anders Thelberg, projektansvarig för Norges golfförbund och skrattar belåtet.

 

Att välja Stefan kändes självklart då han visste att Stefan hade erfarenhet från idrotten och också varit ansvarig för flera komplexa projekt inom näringslivet.

 

- Jag började med att presentera projektet på den årliga golfkonferensen i november 2005 och responsen var total - golfklubbarna ville ha NGF-Coaching system, som vi valde att kalla det. Nu var projektet förankrat och det var bara att köra, säger Anders.

 

 

Programmet består av fem delar:

 • NGF-Coachingsystem - ett program som utvecklar spelar på alla nivåer.
 • GLÖD - ett utbildningsverktyg för att hitta inre drivkraft.
 • GLÖD-team - ett fortsättningsprogram för de klubbar som redan genomfört GLÖD.
 • En databas - där både klubbar och enskilda kan lägga in sina resultat.
 • Inspirationsdagar - som genomförs på lokala golfklubbar runt om i landet.

 

- Kärnan i utbildningen handlar om att tränarna får lära sig hur de ska coacha spelarna så att de i sin tur hittar sin egen drivkraft och på så sätt får lust att spela golf, säger Anders.

 

 

Klarhet skapar resultat
Nästa steg blev att skapa klarhet om hur klubben på en bredare basis kunde använda NGF coachingsystem i sin verksamhet. Och ju längre projektet framskred ju tydligare blev omfattningen för Anders.

 

- NGF Coachingsystem är ett verktyg för att öka kvaliteten på golfträningen. I stället för att gissa oss fram till hur bra eller dålig en spelare är använder vi NGF-coachingsystem som ger exakt vetskap om på vilken nivå en spelare befinner sig.

 

NGF-Coachingsystem blev också ett stöd för Norges alla golftränare då de i sin tur fick ett verktyg i sin träningsplanering och i sitt uppföljningsarbete gentemot spelarna.

 

Norsk golf har vuxit kraftigt de senaste åren och på tolv år antalet spelare ökat med närmare hundratusen. 2206 hade hälften av de norska spelarna Grönt kort och i dag har Norges golfförbund ett 60-tal klubbar som använder NGF-Coachingssystem.

 

- Det norska juniorlandslaget har nu vunnit EM och VM för både lag och individuellt. Så visst kan man säga att Concern har varit med och skapat norsk golfhistoria, säger Anders Thellberg.

 

 

Så här arbetade Concern med Norges golfförbund:

 • Anders Thelberg anlitade Stefan för att skapa ett utbildningsprogram för golfspelare på alla nivåer - detta blev NGF-Coachingsystem.
 • NGF-Coachingsystem förankrades ute på de norska klubbarna med hjälp av verktyget GLÖD – hemligheten bakom att skapa inre drivkraft.
 • Mål, uppgifter, roller och ansvar inom projektet arbetades fram.

 

 

Detta har NGF-Coachingsystem och GLÖD-processen hittills uppnått, visar utvärderingar:

 • En gemensam riktning på nationell nivå har skapats samt en nationell laganda och en ”vi-känsla”
 • Golfklubbarna har fått stöd i sin interna utveckling.
 • Spelare kan jämföra sig med andra spelare runt om i landet då det finns en gemensam databas där träningsresultat läggs ut.
 • Formella och informella nätverk och kontakter mellan tränare och ledare på golfklubbar har skapats.
 • Mindre och nyetablerade klubbar från distrikten har fått träffa och utbyta erfarenheter med större och etablerade klubbar från storstadsregionerna.
 • Klubbarna samarbetar på ett nytt sätt genom att bland annat arrangera gemensamma träningsläger.
 • Många klubbar har en tydlig sportslig satsning med välutbildade och engagerade golftränare, vilket genererar stora träningsgrupper som bidrar till att flera ungdomar väljer golf som sin huvudidrott.

 


 

Detta har NGF-Coachingsystem och GLÖD-processen hittills uppnått, visar utvärderingar:

- En gemensam riktning på nationell nivå har skapats samt en nationell laganda och en ”vi-känsla”

- Golfklubbarna har fått stöd i sin interna utveckling.

- Spelare kan jämföra sig med andra spelare runt om i landet då det finns en gemensam databas där träningsresultat läggs ut

-Formella och informella nätverk och kontakter mellan tränare och ledare på golfklubbar har skapats

- Mindre och nyetablerade klubbar från distrikten har fått träffa och utbyta erfarenheter med större och etablerade klubbar från storstadsregionerna

- Klubbarna samarbetar på ett nytt sätt genom att bland annat arrangera gemensamma träningsläger.

- Många klubbar har en tydlig sportslig satsning med välutbildade och engagerade golftränare, vilket genererar stora träningsgrupper som bidrar till att flera ungdomar väljer golf som sin huvudidrott.