concern logo

Norges Golfförbund

Concern skriver norsk golfhistoria


För tolv år sedan tillhörde Norge det definitiva B-laget i golf. Nu har landet lyckats producera både världs- och europamästare. Hur kommer sig detta uppsving? Ett av svaren är att Concern tillsammans med Norges golfförbund har skapat ett unikt träningsprogram, där både spelare och tränare sopar mattan med sina motståndare.


- När jag anlitade Stefan för att dra igång ett spelarutvecklingsprogram hade jag ingen aning om att det skulle bli så här stort - men det har ju haft en enorm genomslagskraft, berättar Anders Thelberg, projektansvarig för Norges golfförbund och skrattar belåtet.

 

Att välja Stefan kändes självklart då han visste att Stefan hade erfarenhet från idrotten och också varit ansvarig för flera komplexa projekt inom näringslivet.
Läs mer om Anders Thelberg här. 

- Jag började med att presentera projektet på den årliga golfkonferensen i november 2005 och responsen var total - golfklubbarna ville ha NGF-Coaching system, som vi valde att kalla det. Nu var projektet förankrat och det var bara att köra, säger Anders. 

Detta har NGF-Coachingsystem och GLÖD-processen hittills uppnått, visar utvärderingar:

  • En gemensam riktning på nationell nivå har skapats samt en nationell laganda och en ”vi-känsla”
  • Golfklubbarna har fått stöd i sin interna utveckling.
  • Spelare kan jämföra sig med andra spelare runt om i landet då det finns en gemensam databas där träningsresultat läggs ut.
  • Formella och informella nätverk och kontakter mellan tränare och ledare på golfklubbar har skapats.
  • Mindre och nyetablerade klubbar från distrikten har fått träffa och utbyta erfarenheter med större och etablerade klubbar från storstadsregionerna.
  • Klubbarna samarbetar på ett nytt sätt genom att bland annat arrangera gemensamma träningsläger.
  • Många klubbar har en tydlig sportslig satsning med välutbildade och engagerade golftränare, vilket genererar stora träningsgrupper som bidrar till att flera ungdomar väljer golf som sin huvudidrott.