concern logo

Gästrike Återvinnare

Ett kommunalt bolag i utveckling

 

Gästrike Återvinnares (GÅ) kärnverksamhet är hushållsavfall. GÅ har fokus på följande 3 målområden:

  • Förebygga avfall
  • Säkra hanteringen av farligt avfall samt
  • Ta tillvara avfall som en resurs.

 

Detta tillsammans med en ökad konkurrens från den privata marknaden de senare åren ökar behovet för genomföringen av ett internt förbättringsarbete. GÅ har valt Stefan Ivansson, Concern DA, som externt stöd i sitt interna förbättringsarbete. Samarbetet har varat sedan 2007. Det har handlat om att utveckla och förstärka ledarskapskompetensen och samarbetsförmågan hos ledare och medarbetare för att uppnå uppdraget.

 

Här presenterar enhetscheferna hur de har upplevt sitt samarbete med Stefan.

 

 

Emil Lindbom

Enhetschef

 

Hur kom du i kontakt med Stefan första gången?

 

Jag kom i kontakt med Stefan första gången genom en teambuildings aktivitet i vår ledningsgrupp där jag nyligen börjat arbeta, vi var några nya i ledningsgruppen och behövde lite hjälp med en ”nystart”.

 

Hur har du upplevt samarbetet med Stefan?

 

Stefan är oerhört lätt att arbeta han har en förmåga att snabbt läsa in gruppen och ser vad som man kan behöva hjälp med, Stefan arbetar på ett sätt som gör så att deltagarna själva lockar fram svaren på de frågeställningar som finns och hjälper deltagarna att hitta sätt att komma framåt i processen.

 

Vilket värde har samarbetet med Stefan haft för dig (i yrkesrollen och kanske också privat?) och för GÅ?

 

I Stefan har jag både fått hjälp i min yrkesroll och hjälp i arbetet med min grupp, jag har även i Stefan fått en fin vän.

 

Hur har du upplevt Stefans sätt att arbeta, hans arbetsform?

 

Stefan utstrålar lugn och kontroll, har en förmåga att läsa igenom en människa, Stefan arbetar med mycket bilder som visar möjligheter/problem på ett pedagogiskt sätt. (ej ppt)

 

Vad vill du säga till nya potentiella kunder till Stefan?

 

Grattis till ett bra val av konsult, vi har haft mycket nytta av Stefan i vårt arbete med ledar- och medarbetarskap.

 

 

 

 

Per Sundström

Enhetschef

 

Hur har du upplevt samarbetet med Stefan?

Mitt första spontana svar är öppenhet, ärlighet och att människan/individen blir placerad i centrum. Stefan har ett sätt som får både individen och gruppen att se möjligheter och att känna sig viktiga.

 

Vad har du lärt av att samarbeta med Stefan?

 

Samarbetet med Stefan har fått mig att inse att varje individ är unik och har något att specifikt tillföra. Detta har fått till följd att arbetsgruppen har presterat mer utan tillföra några extra resurser.

 

Hur har du upplevt Stefans sätt att arbeta, hans arbetsform?

 

Stefan är eftertänksam, lugn och ett naturligt intresse för varje situation och individ som inte går att ta miste på. Detta tillsammans med ett strukturerat och målinriktat arbetssätt ger ett fantastiskt bra resultat. Ibland har jag inte sett resultatet förrän det varit så uppenbart att det nästan blir pinsamt.

 

Vad vill du säga till nya potentiella kunder till Stefan?

 

Oavsett vad orsaken till att du anlitar Stefan är så kommer du att få ett resultat som du är nöjd med. Resultatet kanske inte alltid är det du räknat med utan en dimension större.

 

 

 

 

Per-Olof Hallberg

Enhetschef

 

Hur kom du i kontakt med Stefan första gången?

 

I samband med avslutet av ett stort projekt så var Stefan med på avslutningen av projektet.


Hur har du upplevt samarbetet med Stefan?

 

Ett mycket givande samarbete som pågått i flera år har han bidragit till att vi inom vår enhet arbetat tydligt med ledarskap, medarbetarskap och delegeringsprocesser. Dessutom har Stefan både på ett personligt och individuellt plan bidragit till min utveckling.


Vilket värde har samarbetet med Stefan haft för dig (i yrkesrollen och kanske också privat?) och för GÅ?

 

Genom sin eftertänksamhet, lugna och analytiska förmåga har han fångat styrkor, svagheter, möjligheter och problem som vi som organisation kan arbeta vidare med. Han har påverkat mig i mitt ledarskap och även tillfört mig erfarenheter som jag använder privat.


Vad har du lärt av att samarbeta med Stefan?

 

Att ta fram mina medarbetares styrkor och använda mina styrkor som ledare.


Hur har du upplevt Stefans sätt att arbeta, hans arbetsform?

 

Det har varit enkelt att arbeta med Stefan, då vi haft tydliga syften och mål med vårt samarbete. Hans lugna och eftertänksamma sätt gör att jag(vi) sänker vårt annars upp speedade tempo och kommer in i en analyserande fas.


Vad vill du säga till nya potentiella kunder till Stefan?

 

Ta gärna kontakt med Stefan, han kan tillföra en organisation, medarbetare eller ledare nya perspektiv på många plan.

 

 

 

 

Gästrike Återvinnare (GÅ) är ett kommunalt bolag där kärnverksamheten är att ansvara för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Företaget ger service åt 154 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.