concern logo

Bärum Kommun

”Det var lyxigt att kunna ringa när som helst”


Bente Molvaer Nesseth, enhetschef för äldreomsorgen i Bärum kommun tycker att hon hade stort stöd av Stefan Ivansson i den stora omorganisation som kommunen genomgick i början av 2000-talet.


– Ja, jag vet inte hur det hade gått utan Stefans hjälp? Omorganisationen ledde faktiskt till att flera personer var tvungna att sluta på sina jobb. Tack vare Stefans coaching kunde detta ske utan större turbulens och oro, säger Bente Molvaer Nesseth.


Läs mer om Bente Molvaer Nesseth här.

Bärum kommun genomgick en stor omorganisation i början av 2000-talet då kommunen fick en ny politisk ledning och en ny kommunchef. Som en följd av detta var både personal och vårdtagare tvungna att förhålla sig till nerdragningar, krav på effektivisering och ökad konkurrens.

 

För att kunna rationalisera och samtidigt upprätthålla kvalitén på tjänsterna gentemot de äldre anlitade kommunen Concern.

 

– Alltihop handlade egentligen om hur vi bäst skulle kunna samarbeta i en gemensam riktning och därmed förebygga gräl och bråk i samband med omorganisationen samt att de anställda skulle känna sig respekterade. Och coaching hjälpte, säger Bente.

 

Som chefer fick de träning i att vara direkta, tydliga och att inte hålla inne med information.

 

– Detta gjorde att jag inte gick runt och höll på saker och att kommunikationen mellan oss chefer blev mer direkt, klar och tydlig vilket underlättade.

 

Så här arbetade Concern med Bärum kommun:

  • Ett ledarutvecklingsprogram för 15 chefer med tio samlingar på vardera två dagar genomfördes under en period av 15 månader.

  • Fokus lades på att samarbetet mellan cheferna i ledningsgruppen skulle fungera i samband med att nödvändiga rationaliseringsåtgärder genomfördes.

  • Gemensamma värdegrunder, styrningsverktyg – som bland annat vision, huvudmål, operativa mål och gemensamma handlingsplaner slogs fast.

  • Institutionscheferna fick stöd i att utvecklas i sina ledarroller.

  • I slutet av programmet fick alla deltagare individuell coachning.

  • Två av deltagarna - en var Bente - hade behov av fortsatt stöd i sitt dagliga arbete efter ledarutvecklingsprogrammet var avslutat. Bente fick individuell coachning av Stefan under 12 hela dagar, fördelade över ett och ett halvt år.