concern logo

Så här sa ledarna efter att ha tränats av Concern:

"Vi känner att vi har blivit mer inkluderade och att vi har blivit bättre på att inkludera andra."


"Vi har blivit tydligare och tryggare på våra arbetsgivare • Vi känner att samarbetet mellan avdelningarna har gett en bättre helhetsförståelse och en ökad lönsamhet"


"Det har blivit flera leenden i trappan"


"Graden av målstyrt arbete har ökat för den enskilde medarbetaren."


"Bättre vilja till att samarbeta mellan avdelningarna."

 

"Ser klara tecken på bättre kommunikation - både högt upp och långt ner i driften"


"Vi ser ett stort engagemang i träningsgruppen som ger utdelning i vardagen"


"Vi ser att träningsmodellen fungerar i vardagen och ger mer trygghet och ro i organisationen"


"Tryggare på varandra"


"Mer helhetsförståelse"


"Bättre samarbete mellan avdelningarna"


"Bättre kommunikation mellan team och avdelningar"


"Ledarna har blivit tryggare i sina roller och använder vad de har lärt"


"Bättre struktur i organisationen"


"Större förståelse mellan avdelningarna"


"Kompetensökning"


"Medarbetarnas plattform har ökat"


"Större förståelse för SL -avdelningen"


"Känner varandra bättre"


"Stor vilja till bättre samarbete mellan avdelningarna"


"En bättre gemenskap har lett till en bättre detaljförståelse på sin egen avdelning. Vi tänker numera mer på konsekvenserna av det vi gör."


"Större trygghet och ökad gemenskap"


"Bättre prioriteringar ger mindre stress"


"Ser betydelsen av att vara tydlig"


"Mindre sjukfrånvaro"


"Bättre kommunikation mellan avdelningarna"


"Jag har blivit en del av ett team"


"Målstyrt ledarskap har blivit mer inkluderat"


"Tätare samarbete mellan drift och marknad"


"Enklare kommunikationslinjer"


"Bättre marknadsförståelse i alla avdelningar"


"Mindre ”byråkrati”."


"Kunden är mer i fokus."


"Gemensamma samarbetsvärderingar och ledarkriterier"