concern logo
Anne-Karin Sandsbråten

“Jag har fått nya perspektiv på livet”

Anne-Kari Sandsbråten, inköpsansvarig på Asko Öst AS bar på en idé om att hon skulle lyckas med allt och att det var förbjudet att be om hjälp. Hon var på gränsen till att bli utbränd och tackade genast ja när hennes chef föreslog att Concern skulle tas in i som stöd för Asko och för personalen.


- Innan Concern kom in i bilden var det otroligt tungt att gå till jobbet. Detta är ett företag där man inte kan säga till kunden: ”Vi är inte riktigt klara ännu - ni måste vänta.” Nej, vi måste leverera det är ju det vi lever av”, berättar Anne-Kari.

 

Och levererade gjorde Asko, varor och produkter som Anne-Kari och hennes kollegor köpte in. Men själv gick hon på knäna av pur utmattning.

 

- Sjukfrånvaron var hög, vi hade problem med fackklubbarna och stora produktionsavbrott som sin tur ledde till övertid och stora ekonomiska förluster.

 

Sammanslagningen mellan tre divisioner hade lett till många missförstånd mellan de olika avdelningarna och vissa i personalen kände inte ens igen varandra till utseendet.

 

Concern byggde i rask takt upp en kursverksamhet, skräddarsydd för Asko Östs alla mellanledare, 45 stycken, i organisationen.

 

- Otroligt bra. Själv har jag precis som många andra ”bara jobbat i hela mitt liv” och aldrig fått vare sig stöd eller utbildning i hur man ska leda sig själv och andra.

 

 

En stor insikt

För Anne-Kari blev en av de viktigaste insikterna att hon behövde lära sig att delegera.

 

- Tidigare hade jag i princip suttit på mitt rum och bara gjort en massa. Jag var rädd för att ”störa” kollegor och underordnade. Detta skapade en massa oklarhet och förvirring. I dag går jag runt och hälsar på alla - de har uttryckt att de VILL det och BEHÖVER det, säger Anne-Kari och understryker att också hon gillar det.

 

Hälsningsrundan på morgonen har gjort att hon enkelt knyter an till personalen och att informationsflödet nu fungerar mycket bättre eftersom tillfälle ges till att utbyta information.

 

- Det har också varit bra att jobba i ett tvärsnitt i organisationen. Min förståelse för varumottagning, import och truck-körning har ökat. Och de i sin tur har begripit att jag inte sitter här och köper in en massa saker ”bara för att det är kul”, säger Anne-Kari och hänvisar till ett av alla de missförstånd som var i omlopp före träningen.

 

En av de svårare men viktigaste övningarna i Concerns träningsprogram har handlat om att deltagarna ska ge varandra positiv och negativ feedback.

 

 

Avbryter andra

- Jag har till exempel fått veta att jag ibland pratar för mycket och avbryter andra. Väldigt tufft att höra - men otroligt nyttigt. Detta betyder ju inte att folk inte tycker om mig, bara att de blir trötta när jag pratar för mycket, vilket är något för mig att bli uppmärksam på.

 

På det privata planet är Anne-Kari också nöjd med träningen.

 

- Jag har fått nya perspektiv på livet. För första gången har jag förstått att jag har behov, vilka jag kan faktiskt kan tillfredsställa.

 

Anne-Kari säger att både hon och flera i den övriga personalen till en början kände sig brydda över Stefans och Hans sätt att genomföra träningsprogrammet.

 

- Jag hade förväntat mig att de skulle komma med lösningarna, men dem blev vi tvungna att jobba fram själva, något jag i efterhand är mycket glad över. På så sätt lyckades vi ta fram vad just VI behöver för att kunna fungera som organisation.