concern logo

Vår drivkraft

Vi möter ledare och medarbetare som har en mycket större potential i sig än vad de får använt i vardagen. Vi ser att denna potential kan förbättra kvalitén, bygga mervärde, styrka varumärket, öka kundnyttan och mycket mera. Vi vet att det är möjligt att frigöra kraften som finns i människorna!

 

När det händer skapas engagemang och arbetsglädje. Detta inspirerar oss. Därför tränar vi människor, team och företag att utnyttja mer av sin fulla potential.


För att få detta till väljer vi att tänka och agera annorlunda, utmana och ifrågasätta det som begränsar. Vi vågar ta tag i det som är svårt eftersom det är där som lösningen finns. Vi tar utgångspunkt i det som är situationen i ögonblicket, här och nu. Vi har fokus på behov som är verkliga och viktiga för ledaren, medarbetaren och företaget. När människorna vi samarbetar med upplever att detta är reellt, frigörs deras energi, inspiration och handlingskraft. De upplever positiva spiraler och inspireras till att skapa unika resultat.


För att uppnå detta är det behov av att se på ledarskap och medarbetarskap i ett nytt perspektiv. Vi har valt att träna ledare och medarbetare så att det nya växer fram.


Våra kunder inspireras av detta. Det inspirerar oss!

 

 

Vad vi tror på
Action Learning är vår teoretiska utgångspunkt. Vår erfarenhet är att:

  • Växa som människa är en förutsättning för att kunna utvecklas som ledare och medarbetare.
  • Människor utvecklar sig genom egna erfarenheter när de arbetar med viktiga och verkliga uppgifter.
  • Eftertanke och reflektion är fundament för att uppnå kvalitet, arbetsglädje och nöjda kunder.
  • För att kunna skapa varaktig förändring är det viktigt att arbeta med verkliga och viktiga behov som människor känner sig igen i.
  • Ledare och medarbetare, behöver på samma sätt som inom idrotten, träna för att förbättra sina resultat och inte bara “spela match” från måndag morgon till fredag kväll året runt för kunna uppnå sina önskade förbättringar.
  • De anställda har all den kunskap som behövs för att förbättra företaget.
  • Människor vill gärna vara med i och känna sig delaktiga i förbättringsprocesser.
  • I varje förbättringsprocess behöver människorna vara överens om vad som ska förbättras och hur det ska gå till.